25.06. 2022
Wojna i sztuka. Wszyscy artyści Andersa
Wojna i sztuka -
Wszyscy artyści Andersa

Wystawa prezentuje twórczość artystyczną żołnierzy, którzy walczyli pod dowództwem generała Władysława Andersa. Na wystawie zorganizowanej w Nowym Sączu będzie można zobaczyć dzieła kilkudziesięciu żołnierzy-artystów, którzy tworzyli je od czasu pobytu w Związku Radzieckim w 1941 roku, później na Środkowym i Bliskim Wschodzie czy w Afryce, a od 1943 roku na Półwyspie Apenińskim oraz na powojennej emigracji w Wielkiej Brytanii.

Na wystawie znajdą się drukowane na dużym formacie i malowane reprodukcje obrazów oraz część multimedialna. Wystawę wzbogaci bogato ilustrowany katalog autorstwa Profesora Jana Wiktora Sienkiewicza.

1) Marian Bohusz Szyszko Autoportret; ol. płyta; przed 1945; wl.-ae-fot.-jws
2) Rusiecka Autoportret; olej, sklejka; 43x34; daty brak; fot.-jws-mut

„W Armii Polskiej na Wschodzie, a później w 2. Korpusie, twórczość plastyczna wyrażała się przynajmniej na trzech poziomach. Na poziomie pierwszym – użytkowym: artyści realizowali przede wszystkim zlecenia i zamówienia dowództwa wojskowego na wszelkiego rodzaju oprawy plastyczne okolicznościowych uroczystości, oraz na bardziej trwałe dekoracje świetlic i kaplic w miejscach postojów. Drugą grupę prac, stanowiły dzieła będące świadectwem nieskrępowanej zleceniami – indywidualnej ekspresji. Przykładem takiej twórczości są bardzo wczesne, bo pochodzące jeszcze z 1941 roku, rysunki i szkice autorstwa Stanisława Westwalewicza i Zygmunta Turkiewicza, czy też, będące dziełem anonimowych artystów, wykonane w kości zwierzęcej – miniaturowe płaskorzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej. Trzecią grupą prac są rysunki, szkice węglem oraz akwarele i drobne szkice malarskie, które powstały w warunkach bojowych i są dziełem żołnierzy-rysowników lub malarzy-korespondentów, którzy przebywali na liniach frontu (i często brali czynny udział w walkach), czego przykładem są prace graficzne Stanisława Gliwy czy też szkice Józefa Czapskiego.” – czytamy w katalogu wystawy.

1) Jan Głowacki Piazza dell popolo; tusz-pap.-ok.-1949 -fo.-arch.-jws