08.06. 2021
Ewa Harsdorf. Twórczość

“O niektórych postaciach można pisać dużymi literami – słowami szczególnego szacunku i podziwu. W Nowym Sączu taką właśnie osobą była Pani Ewa Harsdorf. (…) Należała do grona postaci, które w opinii społecznej zdobyły szczególne uznanie – są autorytetami. (…) Pani Ewa z łatwością otworzyła wrota dla nowych form przed wrażliwym odbiorcą sztuki. Wyprzedziła czas, odrzucając w zdecydowany sposób przypisany jej od lat kanon, pokazując siebie przez sztukę jakby na nowo. “

Fragment pochodzi z artykułu Pani Alicji Hebdy z dnia 4 IV 1997 r.

Ewa Harsdorf urodziła się 1 kwietnia 1910 r. w Zielonej, powiat Kamieniec Podolski, Ukraina. W 1920 roku uciekając przed wojną rodzina Harsdorfów opuściła Zieloną i przyjechała do Nowego Sącza. Tam Ewa Harsdorf ukończyła Humanistyczne Gimnazjum Żeńskie. Studiowała w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie w latach 1928 -1933 oraz Państwowym Instytucie Robót Ręcznych w Warszawie w latach 1935-1937. Po ukończeniu studiów zamieszkała w Krakowie, gdzie do wybuchu II wojny światowej pracowała jako nauczycielka rysunku w tamtejszych szkołach. Następnie wróciła do Nowego Sącza i wraz z całą rodziną zaangażowała się w działalność konspiracyjną, w wyniku której razem z ojcem i siostrą została aresztowana.

W latach 1941-1944 pracowała w warsztatach kolejowych. Zainspirowana pracą robotników wykonała wówczas cykl grafik „Ludzie z warsztatów”, stworzonych w autorskiej technice fotorytu. Po wojnie wróciła do pracy pedagogicznej ucząc w wielu sądeckich szkołach. W 1945 r. razem z kilkoma artystami założyła w Nowym Sączu oddział Związku Artystów Plastyków. Była także współzałożycielką nowosądeckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Do 1976 r. jako instruktor artystyczny zaangażowana była w działalność Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu. Podczas prowadzonych tam zajęć malarskich poznała Marię Wnęk i widząc jej niepowtarzalny styl oraz talent, została jej opiekunką. W dużym stopniu przyczyniła się do jej rozwoju artystycznego.

Ewa Harsdorf uprawiała malarstwo sztalugowe, akwarelę, grafikę enkaustykę, olej, akryl i kolaż. Wykonywała polichromie kościelne i dekoracje teatralne. Artystka odbyła kilkanaście wystaw w kraju i za granicą między innymi w Kanadzie, Niemczech i Słowacji. Wystawy indywidualne w Nowym Sączu, Starym Sączu, Limanowej, Piwnicznej, Żegiestowie oraz w Ciechocinku.

Prace Ewy Harsdorf znajdują się w zbiorach: Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum w Starym Sączu, Muzeum w Limanowej, Naczelnej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie oraz w Watykanie i Maximilian-Kolbe-Werk we Fryburgu (Niemcy). Prace artystki są również w licznych zbiorach prywatnych w: Polsce, Kanadzie, Niemczech, USA, Anglii, Szwecji. Była bardzo silnie związana z Małą Galerią i jej środowiskiem twórczym.

Prezentujemy Państwu wybrane prace z bogatego dorobku artystki.