Zajęcia
i warsztaty
Harmonogram

Zajęcia dla dzieci  od 5-8 lat

wtorek 16:00 – 17:30

zajęcia dla dzieci  od 9-13 lat

środa 16:00 – 17:30

zajęcia dla dorosłych 

piątek 17:00 – 19:00

Najnowsze wiadomości