26.10. 1999
Wojciech Sadley

26.10.1999

Nowosądecka Mała Galeria

Wojciech Sadley

Artysta urodził się w 1932 roku w Lublinie. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Lublinie, a następnie w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz oraz na Wydziale Malarstwa. Uprawia malarstwo, rysunek, collage, tkaninę unikatową i eksperymentalną.

W 1962 roku wziął udział w I Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie (Biennale Internationale de la Tapisserie), które przyczyniło się do rozpropagowania na świecie polskiej tkaniny artystycznej i ich twórców. W roku 1969 otrzymał Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki III. stopnia.