30.09. 2010
Wojciech Kass

Wojciech Kass – poeta, eseista, nauczyciel, dziennikarz, redaktor, muzealnik.

Urodził się 1 września 1964 roku w Gdyni. Ukończył Szkołę Podstawową nr 10 w Sopocie, natomiast w 1983 roku Liceum Zawodowe Unimoru w Gdańsku. W 1989 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Jego poezja inspirowana jest miejscem, w którym mieszka i światem, który go otacza. „Liryka jeziorna, leśna i łąkowa Wojciecha Kassa oswaja i osławia mazurski krajobraz i tutejszą historię. Czyni to nie dla sprawy samej dla siebie. Poeta odbudowuje w poetyckim słowie zaufanie do świata i by rzecz ziścić, nie wstydzi się w wierszu uczuć. Źródłem jego języka i obrazów są zachwyt, wdzięczność, czułość, radość, święta naiwność, niespieszny namysł, by tak rzec, romansowy stosunek do tego, co widać i słychać najbliżej."
1. Artysta składający podpis na ścianie Nowosądeckiej Małej Galerii.