27.09. 2001
Władysław Pluta

27.09.2001

Nowosądecka Mała Galeria

IX Mały Festiwal Form Artystycznych

Władysław Pluta

Artysta urodził się w 1949 roku. W latach 1968 – 1974 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych.

Uprawia projektowanie graficzne i grafikę artystyczną. Uczestniczy w wystawach w kraju i za granicą. Wielokrotny laureat krajowych i międzynarodowych nagród w dziedzinie projektowania plakatu i książki, a także wyróżnień za działalność artystyczną i pedagogiczną.
1. Otwarcie wystawy plakatów / Alicja Hebda i Władysław Pluta

W grafice posługuje się najczęściej techniką serigrafii. W konkursach na najpiękniejsze książki roku organizowane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek otrzymał 12 nagród i 38 wyróżnień. Kojarzony przede wszystkim jako twórca tzw. inteligentnego plakatu, głównie o tematyce kulturalnej, promującego wydarzenia związane z Krakowem, plakaty dla teatrów i innych instytucji krakowskich. Plakaty Pluty cechuje powściągliwość i lapidarność przekazu.