28.10. 1995
Wiesław Kolarz

28.10.1995

Mała Galeria Nowosądeckiego Ośrodka

Kultury i Sztuki

Wiesław Kolarz

"Wiesław Kolarz urodził się 19 maja 1945 roku w Nowym Sączu. Był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza, a jego polonistką zasłużona dla sądeckiej oświaty Zofia Oleksówna, która odegrała – jak wspomina – ważną rolę w jego recytatorskiej pasji. (...)
Do Krakowa przyjechał na studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1963. Zamieszkał w II Domu Studenckim Żaczek, zafascynowało go życie kulturalne i artystyczne studentów.
1. Fot. archiwum Małej Galerii, Alicja Hebda, Wiesław Kolarz

Założył i prowadził wspólnie z Olimpią Napolską (później żoną) Teatr Poezji „Sowizdrzał”, recytował wiersze, rozpoczął twórczość poetycką. W 1968 roku debiutował w „Życiu Literackim” jako poeta, w 1973 roku opublikował pierwszy tom poezji pt. Ballady prowincjusza. Po studiach na krótko zatrudnił się w wytwórni witraży jako instruktor kulturalno-oświatowy, by na pięć lat przejść do Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej na stanowisko animatora kultury.”

Źródło: sadeczanin.info

 

Zdjęcia z archiwum Małej Galerii: