23.05. 2023
Warsztaty Fotograficzne w Nowosądeckiej Małej Galerii
Cykl trzech spotkań warsztatowo-teoretycznych skupionych wokół obrazu, w szczególności fotografii. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestników o fotografii, sposobie jej wykonywania oraz możliwości wykorzystywania w działaniach amatorskich oraz profesjonalnych. Dodatkowo zajęcia mają pokazać w jaki sposób można obraz interpretować i analizować. Będziemy z uczestnikami poznawać prace fotograficzne zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorskich, wykonywać ćwiczenia i zadania warsztatowe oraz analizować zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów. Zajęcia będą tak przeprowadzone, by każdy z uczestników wyszedł z nich z nową wiedzą, ale też informacjami jak tę wiedzę pogłębiać samodzielnie.

Prowadzący: dr Rafał Siderski – urodzony w 1984 roku w Białymstoku fotograf, artysta wizualny, kurator, edukator
i animator środowiska wizualnego. W wolnych chwilach zaangażowany wspinacz. Absolwent kierunku Pedagogika Kulturoznawcza na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent studiów licencjackich,magisterskich i doktoranckich w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opavie w Republice Czeskiej. Pracował jako fotoreporter i fotoedytor w głównych polskich dziennikach. Od 2009 roku wolny strzelec. Autor m.in. książki fotograficznej Wyjedź Zostań która została wyróżniona w konkursie Fotograficznej Publikacji Roku 2019. Jego prace były publikowane w najważniejszy polskich tytułach prasowych. Zdobywca nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych w Polsce, Czechach, Włoszech i Japonii. Autor wystaw indywidualnych pokazywanych w Polsce i zagranicą oraz uczestnik wielu wystaw grupowych. Przez ponad dekadę związany z warszawską Akademią Fotografii, gdzie uczył fotografii. W 2021 roku jako support i artysta wizualny wraz z Małgorzata Lendą uczestniczył w projekcie „Czytanie wody” na podstawie którego powstała wystawa „Przepływ(y)” która miała swoją premierę w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Warsztaty fotograficzne w Nowosądeckiej Małej Galerii

Warsztaty dla osób średnio zaawansowanych

12, 13 i 14 czerwca 2023

14:00 – 20:00

Zapisy pod numerem telefonu: 500 803 380

Cena: 420 zł (obejmuje trzy spotkania)

 Numer konta: 67 1050 1722 1000 0090 3241 4279

(wpłata na konto po uprzednim kontakcie telefonicznym)

Ilość miejsc: 8

 

Na warsztaty należy zabrać 20 najlepszych autorskich zdjęć (portfolio lub zestaw) oraz swój aparat fotograficzny wraz z obiektywami.

WARSZTAT I

(12.06.2023r.)

TEMAT: Co robią obrazy i jak powstają zdjęcia? – o sile fotografii i o technice jej tworzenia.

1. Wykład wprowadzający: Przegląd prac uczestników warsztatów, podczas których nie tylko będziemy rozmawiać o tym co ich interesuje w fotografii, ale też o tym dlaczego fotografia nas interesuje i fascynuje. Porozmawiamy o możliwościach wykorzystania medium fotografii na przestrzeni lat oraz o tym, dlaczego fotografia kłamie. Dowiemy się o historii fotografii od strony techniki oraz o tym, jak technika wpływa na obraz w fotografii oraz jak to wykorzystać.

2. Praca warsztatowa: fotografowanie otoczenia (w zależności od pogody w przestrzeniach warsztatowych, lub podczas spaceru po Nowym Sączu) pod okiem prowadzącego. Uczestnicy będą mieli do wykonania zadania przemyślane pod kątem tego, jak nauczyć się techniki w fotografii i jak ją wykorzystać. Po warsztacie omówienie prac uczestników. Narzędzia: aparaty fotograficzne.

LITERATURA:
• Mała historia fotografii, Von Brauchitsch Boris, Cyklady 2004
• Historia fotografii, Hacking Juliet, Campany David, Arkady 2014
• Ekspozycja bez tajemnic. Jak robić świetne zdjęcia każdym aparatem,
Peterson Bryan, Galaktyka 2016

 

WARSZTAT II

(13.06.2023 r.)

TEMAT: Jak działają zdjęcia? – estetyka w fotografii i czy dobre zdjęcie musi być piękne? O portrecie oraz pejzażu.

1. Wykład wprowadzający podstawy estetyki w fotografii, nawiązania do malarstwa, teoretyczna prezentacja zasad tworzenia obrazu fotograficznego omówione zarówno na przykładach dzieł z historii fotografii, jak i na przykładzie prac uczestników.

2. Praca warsztatowa: realizacja zadań z zakresu estetyki w fotografii. Ćwiczenia z fotografowania ludzi, architektury, obiektów nieożywionych. Wszystkie ćwiczenia będą odbywać się pod okiem prowadzącego, który indywidualnie będzie wyjaśniał powstające problemy. Po warsztacie nastąpi omówienie prac uczestników.

LITERATURA:
• Kompozycja w fotografii. Praktyczny przewodnik, Richard D. Zakia, David
A. Page, Helion 2012
• Kompozycja bez tajemnic, Peterson Bryan, Galaktyka 2013

 

WARSZTAT III

(14.06.2023 r.)

TEMAT: Czego chcielibyście się nauczyć? – czyli co dalej robić z fotografią.

Całe zajęcia będą współorganizowane przez uczestników. Na III spotkaniu razem ustalimy czego jeszcze chcieliby się dowiedzieć lub jakie zagadnienia z już przeprowadzonych zajęć chcieliby rozszerzyć. Zajęcia mają na celu utrwalenie wiadomości jakie zostały już przekazane oraz pobudzenie warsztatowiczów do własnej inicjatywy w zakresie programu nauki.