10.10. 2022
Teatr plastyczny APRAPLA
Michał Poręba
Teatr plastyczny APRAPLA
Teatr Plastyczny Michała Poręby „APRAPLA” działa od 1997 roku. Podejmuje działania integrujące muzykę plastykę i ruch w formę teatru ulicznego i performance. APRAPLA uczestniczy w krajowych i międzynarodowych imprezach teatralnych i plastycznych m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Działań Plastycznych i Teatralnych „ZDARZENIA” – TCZEW EUROPA 2002, w Festiwalu Komedii „TALIA” TARNÓW 2000, 2001, TYGIEL KULTURY- Zielona Góra, Tarnów, Ciężkowice- 2008, 2009.

Teatr został uhonorowany I nagrodą za projekty zrealizowane podczas V EUROPEJSKIEGO KONGRESU InSEA ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę) VADEMECUM „ PÓJDŹ ZA MNĄ” – POZNAŃ 2000 oraz wyróżnieniem specjalnym za performans „VITAE” w konkursie plastycznym TARNOWSKIE KLIMATY.

Michał Poręba urodził się w 1964 roku w Tarnowie. Malarstwo studiował w WSP w Krakowie w pracowni prof. Ireny Popiołek i prof. Aleksandra Pieńka. Uprawia  rysunek, malarstwo, rzeźbę zajmuje się też działaniami parateatralnymi i performance.

Nauczyciel z kilkunastoletnim doświadczeniem, działał na różnych  szczeblach edukacji w różnych jej formach . Pracował zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum oraz szkole średniej. Był wykładowcą Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Wraz z Elżbietą i Witoldem Pazera prowadził pracownię plastyczną w Tarnowskim  Centrum Kultury. Tam też organizował plenery, seminaria, wykłady i warsztaty  we współpracy z InSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę) Polski Komitet w Łodzi i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie np. Sztuka w procesie edukacji. Stworzył w TCK autorski teatr plastyczny APRAPLA, który swoje realizacje prezentował na różnych festiwalach np. na Festiwalu Działań Plastycznych i Teatralnych w Tczewie oraz Festiwalu Komedii TALIA w Tarnowie. Pracował w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie gdzie nauczał malarstwa i rysunku. Jest wykładowcą na podyplomowym kursie z zakresu „Sztuka” organizowanym przez MCDN.    Wielokrotnie był komisarzem wystaw sztuki. Do 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski.

Jest autorem pomników Jana Szczepanika polskiego Edisona oraz Andrzeja Małkowskiego twórcę skautingu w Polsce oraz hetmana Jana Tarnowskiego, usytuowanych w centrum Tarnowa. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Zapraszamy do obejrzenia spektaklu “RYSUNEK 22” MICHAŁA PORĘBY i Teatru Plastycznego APRAPLA, który odbył się 13 października w ramach XXX Małego Festiwalu Form Artystycznych.