14.09. 1997
Teatr im. St. I. Witkiewicza “Sic et non”

14.09.1997

Nowosądecka Mała Galeria

Teatr im. St. I. Witkiewicza – spektakl “Sic et non”

Teatr zaistniał od 24 lutego 1985 roku w Zakopanem przyjmując imię Stanisława Ignacego Witkiewicza. Założyli go absolwenci i studenci krakowskiej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wydziału Aktorskiego i Reżyserii.

“Złączyło ich dążenie do artystycznej samodzielności, chęć wspólnego poszukiwania idei oraz sposobów tworzenia, poparte niezgodą na bezwład ówczesnych instytucji kulturalnych.”

Działalność Teatru to nie tylko znakomite przedstawienia ale organizowane wystawy wybitnych artystów plastyków, koncerty, recitale, spotkania i niepowtarzalna atmosfera tworzona przez zespół ludzi tego Teatru.

V Mały Festiwal Form Artystycznych

wrzesień-październik 1997

Gospodyni festiwalu Alicja Hebda

Artystyczny Opiekun Festiwalu Andrzej Szarek