10.10. 1995
Tadeusz Dominik

10.10.1995

Mała Galeria Nowosądeckiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Tadeusz Dominik

Artysta urodził się 14 stycznia 1928 roku w Szymanowie, malował od dziecka. W latach 1946-1951 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1953  roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Jana Cybisa. Jeszcze przed jego otrzymaniem został asystentem w pracowni prof. Wacława Waśkowskiego na Wydziale Grafiki.

W latach 1958–1959 był stypendystą Rządu Francuskiego, a od 1961 do 1962 Ford Foundation. W Akademii przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego, którym został w 1988. Dwukrotnie, w latach 1971–1974 i 1987–1989, był dziekanem Wydziału Malarstwa ASP. W 1990 roku przeszedł na emeryturę. Tadeusz Dominik zmarł 20 maja 2014 roku w Warszawie.

1. Plakat "Cztery pory roku" - Akryl, rok 1992