23.09. 2021
Stanisław Wójcik NIEPAMIĘĆ

23.09.2021

Nowosądecka Mała Galeria

XXIX Mały Festiwal Form Artystycznych

Stanisław Wójcik

NIEPAMIĘĆ wystawa Stanisława Wójcika inaugurująca XXIX Mały Festiwal Form Artystycznych. “Wystawa Niepamięć to prezentacja prac dotyczących bezpośrednio mojego życia. To opowieść o tym co chcę zachować w ulotnej pamięci i o tym czego nie mogę z niej wyprzeć mimo chęci. To zbiór pamiątek i artefaktów z mojego życia: są to obrazy, obiekty, zdjęcia. Stanowią one osobistą i szczerą wypowiedź o mnie i moich przeżyciach. To autowiwisekcja, próba oswojenia marzeń, lęków, tęsknot.”

Stanisław Wójcik urodził się w 1982 roku. W latach 2002-2008 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2005-2006 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyplom z wyróżnieniem rektora realizował u prof. Lecha Majewskiego, aneks z rysunku u prof. Henryka Gostyńskiego.
Od 2008 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 2008-2010 na Wydziale Sztuki Mediów, a od 2010 roku na Wydziale Grafiki w Pracowni Malarstwa 26.
Zorganizował i brał udział łącznie w ponad piętnastu wystawach w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem, fotografią i działaniami intermedialnymi. Muzyk folkowy.