13.09. 2021
Stanisław Wójcik NIEPAMIĘĆ

NIEPAMIĘĆ wystawa Stanisława Wójcika inaugurująca XXIX Mały Festiwal Form Artystycznych. „Wystawa Niepamięć to prezentacja prac dotyczących bezpośrednio mojego życia. To opowieść o tym co chcę zachować w ulotnej pamięci i o tym czego nie mogę z niej wyprzeć mimo chęci. To zbiór pamiątek i artefaktów z mojego życia: są to obrazy, obiekty, zdjęcia. Stanowią one osobistą i szczerą wypowiedź o mnie i moich przeżyciach. To autowiwisekcja, próba oswojenia marzeń, lęków, tęsknot.”

Stanisław Wójcik urodził się w 1982 roku. W latach 2002-2008 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2005-2006 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyplom z wyróżnieniem rektora realizował u prof. Lecha Majewskiego, aneks z rysunku u prof. Henryka Gostyńskiego.
Od 2008 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 2008-2010 na Wydziale Sztuki Mediów, a od 2010 roku na Wydziale Grafiki w Pracowni Malarstwa 26.
Zorganizował i brał udział łącznie w ponad piętnastu wystawach w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem, fotografią i działaniami intermedialnymi. Muzyk folkowy.