09.10. 2001
Stanisław Trzeszczkowski

 09.10.2001

Nowosądecka Mała Galeria

IX Mały Festiwal Form Artystycznych

Stanisław Trzeszczkowski

Artysta urodził się w 1945 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (pod kierunkiem Leona Michalskiego, Haliny Chrostowskiej i Andrzeja Rudzińskiego), na Wydziale Grafiki uzyskując dyplom z wyróżnieniem w roku 1972.

Od 1977 do 2001 uczestniczył a audycjach radiowych i telewizyjnych oraz pisał felietony popularyzujące sztukę i polskie wzornictwo, przez wiele lat był związany z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. W 1997 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Zakładu Projektowania i Promocji Instytutu Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, w 1999 został dyrektorem Instytutu Sztuk Pięknych na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W 2002 uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wypromował kilkunastu licencjatów oraz około pięćdziesięciu magistrów sztuki. W 2008 stanął na czele Galerii Sztuki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Stanisław Trzeszczkowski tworzył malując na tkaninach jedwabnych i płótnie, zajmował się również grafiką i rysunkiem. Założył nieformalną grupę artystów malujących na jedwabiu, miał ponad sześćdziesiąt wystaw indywidualnych, w tym ponad czterdzieści ekspozycji malarstwa na jedwabiu. Uczestniczył w około stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Organizował wystawy i sympozja oraz tworzył programy: „Tożsamość kulturowa we wzornictwie”, „Sztuka i Produkcja”. Inicjował wystawy tematyczne związane z tożsamością artystyczną: „Polskie szkło współczesne”, „Polska ceramika współczesna”, „Ceramika z Bolesławca”, „Porcelana z Ćmielowa”, „Polski len”, „Polski stół”, „Polski dywan”. Należał do Sekcji Tkaniny Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

Artysta zmarł 25 maja 2016 roku w Warszawie.
1. Od lewej: Andrzej Szarek, Stanisław Trzeszczkowski, Alicja Hebda