02.10. 1999
Stanisław Rodziński

02.10.1999

Nowosądecka Mała Galeria

Stanisław Rodziński