17.10. 1996
Stanisław Plęskowski

17.10.1996

Nowosądecka Mała Galeria

Stanisław Plęskowski

Artysta urodził się w 1934 roku w Lublinie. Studiował na Wydziale Rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1962 roku uzyskał dyplom. Tworzył medale, rzeźby oraz ceramiki. Do jego najważniejszych rzeźbiarskich realizacji należą:

-rzeźba plenerowa w Krakowie,

-ściany ceramiczne na budynkach w Olkuszu oraz

-płaskorzeźby w Ambasadzie Polskiej w New Delhi.

Był laureatem licznych nagród i wyróżnień w konkursach medalierskich w kraju i za granicą. Przykłady jego twórczości znajdują się w zbiorach muzeów i instytucji krajowych, zagranicznych oraz w licznych prywatnych kolekcjach.

W katalogach monet okresu PRL wymieniany jest jako autor dwóch wzorów rewersu z Tadeuszem Kościuszką, wykorzystanych w przypadku czterech typów monet kolekcjonerskich z 1976 roku z wizerunkiem generała i napisem w legendzie „TADEUSZ•KOŚCIUSZKO•1746–1817”

Stanisław Plęskowski zmarł w 2001 roku.

1. Stanisław Plęskowski "Podszepty"