15.09. 1994
Stanisław Kulon

15.09.2022

Mała Galeria MOK

Stanisław Kulon

Stanisław Karol Kulon urodził się 26 sierpnia 1930 roku.

W latach 1948–1952 uczęszczał do Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Naukę kontynuował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach Ludwiki Nitschowej i Mariana Wnuka. W 1955 roku, jeszcze jako student uczestniczył w wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1958.

Od 1958 do 1966 był asystentem w pracowni Ludwiki Nitschowej. W 1964 związał się z grupą „Rekonesans” i przez wiele lat uczestniczył w jej wystawach. W 1988 został profesorem nadzwyczajnym Wydziału Rzeźby, natomiast w latach 1971–1978 i 1985–1987 sprawował funkcję prodziekana na tym wydziale.  W 1995 roku został profesorem zwyczajnym. W 2000 odszedł na emeryturę.