18.10. 2022
Słońce zgasić, ptaszki pozabijać
Ideą planowanej prowokacyjnej manifestacji artystycznej jest poruszany w sztuce, od dawna, problem śmierci, degradacji, zniszczenia, przemijania, cierpienia, autoumierania etc.
Apokaliptyczny charakter tematu, w tym konkretnym przypadku, odnosi się do autodestrukcyjnej działalności człowieka (wojen, katastrof, samozagłady).

Przy tej okazji można wspomnieć Donnę Haraway, filozofkę i biolożkę; jej pomysły filozoficzne, bogatą argumentację, przykłady z historii nauki i współczesnej technonauki, które nie tylko zmieniały sposób myślenia, ale niekiedy boleśnie zmuszały do zweryfikowania poglądów na temat dopuszczalności metod czy zasadności priorytetów badawczych w naukach humanistycznych, społecznych, ale także biologicznych. Wreszcie jej ogromną wrażliwość na obecność uprzedzeń w nauce (ze względu na płeć, rasę, wiek, pochodzenie etniczne, położenie geograficzne etc.) i wyczulenie na uwikłanie nauki w system powiązań ekonomicznych i militarnych.

Słońce zgasić, ptaszki pozabijać.
Akcja artystyczna

Obserwacja i zaistnienie tych procesów będzie możliwe, dzięki pokazowi prac zaproszonych artystek i artystów, którzy wykorzystując swoje doświadczenia, dokonają zawłaszczenia (za pomocą środków i wyrażeń artystycznych) nietypowego miejsca, jakim jest Stara Lakiernia Kolejowa znajdująca się na terenie Fabryki Lokomotyw NEWAG S.A. w Nowym Sączu.
Zniszczonej, zaśmieconej przestrzeni niskiej rangi, dzięki wyobraźniowej ingerencji twórców, zostanie nadana artystyczna wyjątkowość; uwaga widza zostanie zwrócona na istotną funkcję dzieła sztuki, jako przedmiotu/przestrzeni posiadającej swoją zaskakującą nadzwyczajność. W tym wypadku będzie to obraz świata zdegradowanego, odhumanizowanego, w czasach
„po Zagładzie”.

Pokaz jest organizowany i wspierany przez Małą Galerię w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu ale przede wszystkim Fabrykę Lokomotyw NEWAG SA.
Instytucje te staną się bezprecedensowym mecenasem tego przedsięwzięcia. Warto przy tej okazji wspomnieć o działalności Fabryki Newag S.A. i jej Prezesa na rzecz regionu nowosądeckiego i poprawy naturalnego środowiska poprzez budowę ekologicznej spalarni odpadów komunalnych.

W Akcji udział wezmą: Aberamok Vitia, Cieślak Jan, Filipowicz Mariusz, Glegoła Arkadiusz, Gostyński Henryk, Gostyński Jan,  Januszewski Maciej, Kochański Rafał, Krajewski Artur, Nowak Paweł, Piątek Maria, Popik Agata, Przybyszowska Alicja, Siwczuk Piotr, Staszewski Jacek, Wójcik Stanisław, Zwierzchowski Andrzej.

Pokaz jest organizowany i wspierany przez Nowosądecką Małą Galerię w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu oraz Producenta pojazdów szynowych NEWAG SA.

Patroni wydarzenia: Producent pojazdów szynowych NEWAG S.A. w Nowym Sączu, Mała Galeria w Nowym Sączu, Radio SuperNowa, Piwniczanka, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Miasto Nowy Sącz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kurator Akcji Artystycznej:
Henryk Gostyński