17.09. 1995
Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika

17.09.1995

Mała Galeria

Nowosądeckiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika

SCENA PLASTYCZNA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niezawodowa scena, założona w 1969 roku przy T. Akademickim KUL, będąca autorskim teatrem L. Mądzika, zrodzonym z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. Dwa pierwsze przedstawienia Leszek Mądzik zrealizował według własnego scenariusza i projektów scenograficznych przy współpracy reż. J. Lodka (Ecce homo 24 III 1970, z muz. Lodka i własną) i J. Kaczorowskiego (Narodzenia 2 IV 1971). Od trzeciego przedstawienia (Wieczerza 23 III 1972, muz. S. Dąbka) zaczął sam reżyserować i wykształcać własny teatr; całkowicie pozbawiony słowa, wypowiada się za pomocą plastyki, wspomaganej muzyką, grą aktorów, których wyprowadził ze sceny pudełkowej na dużą przestrzeń. Od tej pory przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej, podporządkowane wyznaczającej rytm sferze dźwiękowej i muzyce - stanowią podstawowe środki tego teatru, klasyfikowanego jako autorski "teatr narracji plastycznej".

żródło: https://www.kul.pl/scena-plastyczna-kul,1104.html
1. Plakat: Fot. Andrzej John ze spektaklu "Zielnik"
2. Fot. Archiwum Nowosądecka Mała Galeria