07.12. 2023
SALON 2023 Doroczna Wystawa Nowosądeckiego Oddziału ZPAP
SALON 2023
Doroczna Wystawa Nowosądeckiego Oddziału ZPAP
Kurator: Barbara Adamowicz

Artyści: Barbara Adamowicz, Urszula Gawron-Leśniara, Bożena Graciano, Wacław Jagielski, Magdalena Jaksa Chadaj, Joanna Kubica, Krzysztof Kuliś, Józef Pogwizd, Alicja Przybyszowska, Kazimierz Twardowski, Anna Wilk, Alina Zachariasz-Kuciakowska

Organizatorzy:
Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Nowym Sączu oraz Nowosądecka Mała Galeria
Wystawa zrealizowana przy wsparciu Miasta Nowego Sącza
Adamowicz
Barbara

Studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom
w Pracowni Wystawiennictwa u prof. Leszka Wajdy w 1977r. Kreuje malarstwo i rysunek
oraz projektowanie wystaw i wnętrz. Kurator dorocznych wystaw Nowosądeckiego Oddziału ZPAP.
Zrealizowała kilkanaście wystaw indywidualnych oraz uczestniczy w licznych wystawach zbiorowych
w kraju m.in. w Nowym Sączu, Białej Podlaskiej, Gorlicach, Nowym Targu, Krakowie, Częstochowie,
Rzeszowie, Lublinie, Toruniu i za granicą w Niemczech, Kanadzie, Słowacji. Jest laureatką licznych nagród
i wyróżnień, w tym trzykrotną laureatką nagrody im. Bolesława Barbackiego, odznaczona Złotą Odznaką
ZPAP, Medalem 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Złotą Odznaką
Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolskim. W 2022r. otrzymała Nagrodę
Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gawron-Leśniara
Urszula

Urodzona w Tarnowie. Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych specjalność: grafika warsztatowa; na Wydziale Artystycznym filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Studia podyplomowe – Projektowanie graficzne, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie; Oligofrenopedagogika – Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu; Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii zajęciowej – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policealne Studium Plastyczne w Tarnowie, w zakresie specjalności: techniki konserwatorskie – konserwacja mebla.

Na polu artystycznym specjalizuje się w tradycyjnych technikach graficznych, fotografii i malarstwie. Ma na swoim koncie 94 wystawy w tym 26 indywidualne. Jej prace były nagradzane w licznych konkursach i wielokrotnie gościły na wystawach w Polsce i za granicą. Jest także autorką witraży w Oratorium Księży Filipinów w Tarnowie oraz współautorką witraży w Kościele oo. Jezuitów pod wezwaniem Ducha Świętego w Nowym Sączu.

Od wielu lat pracuje jako pedagog i nauczyciel z dziećmi i młodzieżą, a od 2016 roku pisze także bajki dla dzieci. Kocha góry, podróże, szermierkę historyczną i taniec.

 

Graciano
Bożena

Ur.13.08.1964 r. w Bieczu.

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Edukacji Wizualnej ze specjalizacją grafika warsztatowa.

Tworzy w dziedzinie malarstwa, grafiki warsztatowej, tkaniny unikatowej, rzeźby ceramicznej.

Zrealizowała wystawy indywidualne, oraz uczestniczyła w wystawach zespołowych.

Uczestniczy w Dorocznych Wystawach Nowosądeckiego Oddziału ZPAP.

Jagielski
Wacław

Artysta malarz, Konserwator Dzieł Sztuki. Członek ZPAP oraz członek-założyciel Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Między innymi: Salony malarskie ZPAP Nowy Sącz i Kraków; Triennale Małych Form Malarskich – Toruń; Targi Sztuki Współczesnej – Paryż, Londyn; Wiedeń, Wilno, Bardejów, Lyon, Ateny, Innsbruck, szereg wystaw w Niemczech. Uczestnik Ogólnopolskich i Międzynarodowych Biennale Pasteli (1998 wyr. honorowe, 2002 – III nagroda oraz nagroda Marszałka Małopolskiego); wystaw Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Ogólnopolskich Salonów Świętokrzyskich (wyr. 2002); Salonów krakowskich i nowosądeckich ZPAP : (2004 – nagroda ZPAP „Złota rama”, 2008 – nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza, 2013 – nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, 2016 – nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza), 2015 – wyróżnienie na 79 Exhibition of Painting and Sculpture w Chicago, Sieradzkich Triennale Martwej Natury; krajowych i zagranicznych plenerów. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Jako konserwator zabytków uratował wiele cennych obiektów architektury drewnianej (cerkiewnych ikonostasów, barokowych mebli na Jasnej Górze, dziesiątek zabytkowych mebli z kolekcji prywatnych). Uprawia rysunek, technikę olejną i własną, malarstwo pastelowe na papierach i innych podobraziach. Jego dodatkową pasją jest twórczość literacka. Jest autorem dwóch tomów wierszy – albumów : „Moje 40 i 4” w 2009 i „Na styku szeptów” w 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=Jr2MOLDdWHE )oraz ilustrowanej własnymi obrazami książki „Nowy Sącz – miasto, które pokochałem”. Do Tomu wierszy „Na styku szeptów” stworzył spektakl słowno-muzyczny. Przez Prezydenta i Radę miasta Nowego Sącza, w 2018 roku odznaczony Tarczą Herbową “Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”; za propagowaniu idei Jana Pawła II w obszarze kultury, w 2020 roku odznaczony “Medalem Roku św. Jana Pawła II”. W 2021 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uhonorowany odznaczeniem państwowym srebrnym „Gloria Artist”.

Jaksa Chadaj
Magdalena

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom na Wydziale Rzeźby w
pracowni prof. Jerzego Bandury w 1983.
Utworzyła Pracownię Ceramiki w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu i prowadziła w niej
zajęcia do 2018 roku. W latach 2000-2020 pracowała dydaktycznie w zakresie przedmiotów
artystycznych i teorii sztuki w katedrze Edukacji Artystycznej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Sączu. Tworzy w zakresie rzezby, rysunku, malarstwa, instalacji i
poezji.
Otrzymała Nagrody Kuratorów Oświaty i Prezydentów Nowego Sącza. W 2019 roku została
nagrodzona Złotą Ramą przez Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
Krakowskiego.
Instalacja ” Tajemnica” wys.130×szer.60x gł.110 cm

Kubica
Joanna

Joanna Kubica. Data urodzenia 1973, edukacja ASP w Warszawie, Wydział Malarstwa ,data wstąpienia do ZPAP 1998. Pola twórczości malarstwo.

Kuliś
Krzysztof

Urodził się w Radomsku w 1944 roku. Ukończył Państwowe Liceum Plastyczne i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom tej uczelni uzyskał w 1970 roku. Był nauczycielem plastyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Przez trzy kolejne kadencje sprawował funkcję Przewodniczącego Oddziału ZPAP w Nowym Sączu. Był Radnym Miejskim w Nowym Sączu. Od 1973 do 2010 roku był dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu a od 1994-2019 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Inicjator i komisarz Międzynarodowego Biennale Pasteli, obecnie Honorowy Prezes SPP.

Jest członkiem: Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

Stowarzyszenia Animatorów Kultury, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Honorowym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu.

Uprawia malarstwo i scenografię oraz zajmuje się upowszechnianiem sztuki.

Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą.

Prace Krzysztofa Kulisia znajdują się w zbiorach instytucji i osób prywatnych w kraju oraz

w USA, Watykanie, Francji, Turcji, Niemczech, Hiszpanii, Jugosławii, Szwecji, Izraelu.

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za działalność artystyczną i społeczna m.in.

„Zasłużony Działacz Kultury”, „Złota Tarcza Herbowa Miasta Nowego Sącza”, Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza w roku 1984, Nagroda Wojewody Nowosądeckiego za spektakl teatralny „Mątwa” w roku 1985, Nagroda im. Bolesława Barbackiego za malarstwo w roku 1990, Medal „700-lecia Miasta Nowego Sącza” w roku 1992, Medal „650-lecia Miasta Nowego Targu” w roku 1996, Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Brązowy Medal „Gloria Artis” w 2008 roku, Statuetka „Złote Jabłko” Starosty powiatu Nowosądeckiego 2009, Srebrny Medal za malarstwo na 14 Salonie POLARTU 2014, Złota Odznaka ZPAP 2018, Złoty Krzyż Małopolski 2021.

W latach 2020-21 obchodził 50-lecie pracy artystycznej , prezentując 3 wystawy indywidualne malarstwa i scenografii.

 

 

Reprodukcje i portret: Radosław Kuliś

Pogwizd
Józef

Urodzony w 1940 roku w Rytrze. Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1962-1968, dyplom z wyróżnieniem w 1968 roku. W 1974 roku stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Działalność związkowa: członek ZPAP od 1969 roku; w latach 1970-1982 udział w pracach zarządu ZPAP Okręgu Krakowskiego Oddziału Nowy Sącz, wiceprzewodniczący oddziału (d/s promocji); w latach 1975-1987 doradca d/s artystycznych  (rzeczoznawca) przy PP Pracownie Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu; w latach 1995-2010 przewodniczący ZPAP Okręgu Krakowskiego Oddziału Nowy Sącz (4 kadencje) i członek zarządu ZPAP Okręgu Krakowskiego, inicjator wydawnictw ZPAP; w latach 1970-1982 i w 1999-2010 delegat na Walne Zjazdy Delegatów ZPAP; 2010 – wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZPAP.

Medale i odznaczenia: Złota Odznaka  ZPAP  2002 r.

Nagroda im. Bolesława Barbackiego 2000 r.

Nagroda im. Bolesława Barbackiego 2011 r.

Medal  ZPAP “Viva L’art”.

Medal ZPAP Okręgu Krakowskiego za działalność  społeczną na rzecz środowiska artystycznego  ZPAP Okręgu Krakowskiego i Oddziału ZPAP w Nowym Sączu

Srebrny Medal ” Zasłużony dla kultury polskiej”

Złoty krzyż : Za zasługi dla kultury  Województwa Małopolskiego”

Wiele innych odznaczeń i wyróżnień.

Przybyszowska
Alicja

Artystka sztuk wizualnych, fotografka, jurorka, kuratorka, pedagog. Uczestniczka festiwali i rezydencji artystycznych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dwukrotna Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Członek Rzeczywisty Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Odznaczona honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medalami: „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” oraz Srebrnym Medalem „Za Fotograficzną Twórczość” przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskie Stowarzyszenie Twórców. Laureatka III edycji Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej. Swoje prace prezentowała na siedemnastu wystawach indywidualnych oraz licznych zbiorowych na sześciu kontynentach. Twórczość jej została doceniona w ponad 130 konkursach na całym świecie, gdzie zdobyła prestiżowe nagrody. W pracy artystycznej wypowiada się za pomocą fotografii, asamblażu, obiektów, które są dla niej indywidualnym językiem nawiązującym dyskurs z otaczającym światem. Jej obecne poszukiwania skupiają się na cielesności, przemijaniu i pojęciu pamięci.

Twardowski
Kazimierz

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa w 1977 r. Jest członkiem ZPAP i współzałożycielem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Od 1975 roku swoje obrazy prezentuje na około  osiemdziesięciu wystawach indywidualnych w Polsce i za granica. Autor bierze udział w licznych wystawach zbiorowych i międzynarodowych festiwalach malarstwa w kraju i na Świecie.

Za swoją twórczość Kazimierz Twardowski był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 2009 roku zdobył Złoty Medal w technice akwareliI „ Salon de Mesqer „ – Francja

Artysta mieszka w Naszacowicach koło Nowego Sącza a do obejrzenia obrazów zaprasza do Wiejskiej Galerii Malarstwa która znajduje się w jego domu.

Wilk
Anna

2013 rok – Ukończone studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrody:

2018 – Nagroda Główna im. Bolesława Barbackiego, otrzymana na Salonie ZPAP oddziału Nowosądeckiego

2018 – Wyróżnienie Pisma Artystycznego „Format” z Wrocławia oraz Nagroda Starosty Częstochowskiego za cykl obrazów pt. „Fe2O3”, w ramach ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. M. Michalika w Częstochowie

2014 – Nagroda Główna Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za cykl pt. „Wczoraj też było jutro” w konkursie Skarby Małopolski – kategoria artystyczna

2011 – III miejsce w I Ogólnopolskim Biennale Młodej Polskiej Sztuki pod hasłem: „Dyplom początek drogi”. Patronat: Rektor ASP w Krakowie

Pozytywne opinie krytyków sztuki:

Pismo artystyczne Format nr 79, Piotr Głowacki: „O śrubie, która została gwoździem programu”

Wybrane wystawy:

2022 – Salon ZPAP Okręgu Krakowskiego, Pałac Sztuki w Krakowie

2019 – „PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ”, wystawa międzynarodowa, Galéria Caraffka, Prešov

2018 – „Pejzaż współczesny”, wystawa międzynarodowa, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

2018 – „Nowe aspekty martwej natury”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

2018 – Indywidualna wystawa malarstwa, Mała Galeria, Nowy Sącz

2017 – Wystawa „Nowi w ZPAP”, Galeria Pryzmat, Kraków

Zachariasz
Alina

Autorka ponad trzydziestu wystaw indywidualnych min. w Lublinie, Warszawie,  Łomży, Zamościu, Nowym Sączu, Kazimierzu Dolnym , Krośnie.

Uczestniczka wielu konkursowych wystaw zbiorowych w Polsce jak;

Konkursy im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze.

Natura  Matką Ludzi w Suwałkach

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie

Triennale Plastyki Sacrum w Częstochowie

Triennale Autoportretu w Radomiu

Międzynarodowe Biennale Małej Formy w Raciborzu

oraz międzynarodowych

Kerst in ost Europa w Holandii

Międzynarodowa Wystawa Małej Formy na papierze w Pizie

Międzynarodowe Biennale Małej Formy w Ankarze

Ostatnio jej prace zakwalifikowały się na XIV Florence Biennale art  we Florencji