09.08. 2021
Remont w Nowosądeckiej Małej Galerii

Na czas remontu Nowosądecka Mała Galeria zawiesiła działalność wystawienniczą oraz edukacyjną. Pomimo iż obecny rok ponownie upływa pod znakiem pandemii Nowosądecka Mała Galeria przygotowała bogaty program kulturalny, który łączyć będzie sztukę współczesną z historią, literaturą, muzyką a także z działaniami najnowszymi artystów Nowego Sącza i okolic. Dużą część programu Nowosądeckiej Małej Galerii będą stanowiły działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, a także warsztaty i wywiady mające na celu przybliżenie zagadnień sztuki odbiorcą nieprofesjonalnym.

Jeżeli tylko sytuacja w kraju pozwoli będziemy zapraszać Państwa do osobistego odwiedzenia Nowosądeckiej Małej Galerii w nowej odsłonie. Ponadto zapewniamy, że wszystkie wernisaże i spotkania będą dostępne online. Tym samym Nowosądecka Mała Galeria zachowa ciągłość działania zapewniając mieszkańcom Nowego Sącza ofertę kulturalną.