05.08. 2011
Marta Zielińska – Jędo

05. 08. 2011

Nowosądecka Mała Galeria

Marta Zielińska – Jędo

Jest grafikiem, ukończył ASP w Krakowie, zajmuje się malarstwem, grafiką i fotografią. Ostatnie wszystkie wystawy miały miejsce w Krakowie, fotograficzne to ” Widzialne- niewidzialne” czyli fotografie cieni, ” Podążając za słońcem’ fotografia z Santorini. Wystawy malarstwa to : Tatry polskie- wystawa pasteli, ” Z miłości do abstrakcji- tablice muzyczne” inspirowana muzyką. Jest założycielką studia fotografii FOTOMARIS.

1. Podpis na ścianie Nowosądeckiej Małej Galerii.