19.11. 2022
Marta Jamróg Malarstwo
Marta Jamróg urodzona w 1983 r. w Jaśle. W 2004 r. ukończyła Małopolski Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, Szkołę Rękodzieła Artystycznego. W latach 2010-2011 ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek Etnologia i Filologia Ukraińska. W 2019 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (studia podyplomowe).
Dzikony
Marta Jamróg

Artystka od 2013 r. prowadzi Jasielską Pracownię Ikon gdzie maluje Dzikony, które mają na celu poszerzanie kręgu współodczuwania na zwierzęta i naturę. Twórczyni nowego kierunku w sztuce „Forest Path Art” (Sztuka Ścieżek i Szlaków Leśnych inspirowana przestrzenią lasu, tworzona w przestrzeni leśnej i wiejskiej). W swojej pracy twórczej inspiruje się zarówno szeroko rozumianą kulturą ludową, folklorem i wierzeniami, psychologią i ruchem feministycznym.

@adres_prywatny