26.10. 1993
Leszek Walicki

26.10.1993

Mała Galeria BWA

Leszek Walicki

Malarz, poeta. Urodził się w 1939 w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie.

Dyplom z malarstwa uzyskał w 1965 roku. W tym samym roku odbyła się jego pierwsza wystawa w Galerii Krzysztofory w Krakowie.

Oprócz malarstwa pisze także dzieła literackie do publikacji prasowych i książkowych.
Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, spotkaniach autorskich z publicznością, artystami i teoretykami sztuki.
1. Leszek Walicki, rysunek tuszem. Plakat, opracowanie graficzne : Andrzej Szarek, Alicja Hebda