17.10. 2000
Krzysztof Karasek

17.10.2000

Nowosądecka Mała Galeria

Krzysztof Karasek

Krzysztof Karasek – poeta, eseista, krytyk literacki. Urodził się 19 lutego 1937 roku. w latach 1971-76 był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika “Nowy Wyraz”, 1976-83 kierownikiem programów poetyckich w II programie Polskiego Radia, 1985-91 kierownikiem dziełu eseju miesięcznika “Literatura” a w 1991 dyrektorem literackim II programu PR.

W dorobku twórczym Krzysztofa Karaska znajdują się tomiki m.in.: Godzina Jastrzębi (1970), Drozd i inne wiersze (1972), Poezje (1974 i 1975), Prywatna historia Ludzkości (1979 i 1986), Wiersze i poematy (1982), Sceny z Grottgera i inne wiersze (1983), Poezje wybrane (1986), Lekcje Biologii i inne wiersze (1990), Dziennik Rozbitka(2000) oraz Powieść wiosna i Demony (1980) .

 “Obłoki”

Obłoki, banki mydlane wieczności

dlaczego nie chmury, bo w chmurach jest deszcz i burza,

groźba nieba, które pochyla czoło nad brzegiem przepaści dnia

to u, które ściąga nas w dół

o wznosi ku górze,

u jest jakby z piekła ,

o z nieba

bańki mydlane, purchawki, dmuchawce

lotne, wolne, jak żaden z niewymownych bytów

Nawet ptaki są uwięzione w swoich gniazdach

wolne jak żaden z bytów niewidzialnych

rozpadające się i powstające w sposób nieobliczalny,

jak morska piana, gdy nie zrodziła jeszcze afrodyty

Jak słowo, gdy nie wyłoniło się  jeszcze z głowy nocy

Głowa jest łonem, gdy nie stało się jeszcze wierszem

Obłoki a nie chmury, to o które wymawiasz

i które sprawia ci radość przechodząc przez usta,

gdy przywiera do podniebienia jest w tym wiara i niebo

szczelnie jak skóra obłoki wznoszą nas ku niebu,

chmury wyściełają piekło

 

Krzysztof Karasek