13.06. 2019
Katarzyna Fober

13. 06. 2019

Nowosądecka Mała Galeria

Katarzyna Fober

Katarzyna Fober urodziła się w 1984 roku w Cieszynie. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W 2011 obroniła dyplom z wyróżnieniem dziekańskim na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Antoniego Janusza Pastwy. Od roku 2011 pracuje na stanowisku asystentki i wykładowcy w pracowni Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
1. Artystka składająca podpis na ścianie Nowosądeckiej małej Galerii