30.09. 1997
Jerzy Kalina

30.09.1997

Nowosądecka Mała Galeria

Rzeźba i Rysunek/Akcja Artystyczna

Jerzy Kalina

Artysta urodził się w 1944 roku w Garwolinie. Ukończył Warszawską Akademię Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Od 1971 roku realizuje akcje i działania o charakterze rytualnym i obrzędowym. Wypowiada się za pośrednictwem różnych mediów takich jak: film animowany, dokumentalny, performance oraz teatr.

Jest autorem wielu pomników m.in. Józefa Piłsudskiego w AWF w Warszawie, katyńskiego Kalwarie Polskie w Podkowie Leśnej k. Warszawy, Pomnik Anonimowego Przechodnia, który amerykański magazyn „Budget Travel” uznał „za jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie” oraz “Zatrute źródło” – instalacja, pomnik Jana Pawła II ciskającego głaz w wypełnioną czerwoną wodą nieckę fontanny znajdującej się na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie, upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II.

 

Jerzy Kalina jest też scenografem, m.in. twórcą oprawy papieskich mszy podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Tworzył scenografie teatralne, współpracował m.in. z Janem Peszkiem i Kazimierzem Kutzem w warszawskich teatrach Małym, Studio, Narodowym oraz krakowskim Starym. Wystawił również kilka własnych spektakli teatralnych.

 

Obiekty efemeryczne, trwałe, akcje, performance przedstawiał zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Anglii, Szkocji, Francji, Szwecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Austrii.  Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia tj.

  • 1977 Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida za Przejście, 
  • 1984 Nagroda „Solidarności” za oprawę plastyczną pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki
  • 1986 Nagroda im. Brata Alberta za organizację i uczestnictwo w Ruchu Kultury Niezależnej
  • 1990 Nagroda Ministra Kultury i Sztuki „Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku” za instalację Czas Niepokornych
  • 2004 Statuetka „Przasnyski Koryfeusz”
  • 2005 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
  • 2013 Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego
  • 2016 Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznana przez ministra Piotra Glińskiego za Całokształt Twórczości.
  • 2017 Nagroda „Totus Tuus”
  • 2019 Medal Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w kategorii „Twórca Uznany”
1. z cyklu Kamienne Portrety "Romeo i Julia" 1994 rok, fot. Jerzy Kalina, opracowanie graficzne Andrzej Szarek