25.10. 1997
Jerzy Fober

25.10.1997

Nowosądecka Mała Galeria

Jerzy Fober

Jerzy Fober urodził się w 1959 roku w Warszawie. Absolwent Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Kulona uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Stypendysta Ministerstwa Kultury w latach 1985, 1987, 1991, 1999, 2004. Laureat Nagród im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej w 1992 r. oraz im. ks. Leopolda Jana Szersznika za całokształt twórczości.

“Drzewa zmartwychwstanie” rzeźba Fot. Jerzy Fober

Opracowanie graficzne Andrzej Szarek

Fotorelacja z wernisażu wystawy rzeźby Jerzego Fobera. 

25.10.1997