05.09. 1996
Jean Vincent Lefevre

05.09.1996

Nowosądecka Mała Galeria

Jean Vincent Lefevre

Jean Vincent Lefevre urodził się 18 sierpnia 1945 roku.

Profesor fotografii Konserwatorium Sztuk Pięknych w Champigny nad Marną w regionie paryskim. Zrealizował wiele wystaw we Francji i Niemczech. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych Europy a w kompletnych zestawach w zbiorach Francuskiej Biblioteki Narodowej. Fotografie artysty to dzieła sztuki, w których kolor funkcjonuje jako środek plastyczny.
1. Jean Vincent Lefevre, fot. Andrzej Szarek