05.01. 2023
Janusz Wańczyk „Klimaty Sądecczyzny”
Janusz
Wańczyk

Rodowity sądeczanin, z wykształcenia inż. elektryk, absolwent Politechniki Rzeszowskiej. 25 lat pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, elektrycznych i samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Obecnie jest na emeryturze. W dziedzinie fotografii jest samoukiem. Z fotografią, a właściwie z fotografowaniem zetknął się już w czasach szkolnych. Była to fotografia tradycyjna, zdjęcia czarno-białe robione na kliszy, wywoływane w koreksie i w powiększalniku.

„Długie godziny spędzone w świetle czerwonej żarówki i emocje, gdy w kuwecie na czystej kartce ukazywały się pierwsze obrazy. Uwieczniałem wtedy wydarzenia ze szkolnych wycieczek, później z życia rodzinnego. Chciałbym wspomnieć nieżyjącego już mojego profesora z sądeckiego „elektryka” mgr Antoniego Ligęzę. To w czasie organizowanych przez niego wycieczek, rajdów i wakacyjnych obozów wędrownych poznawaliśmy góry bliskie i dalekie. W przyjaznej, miłej atmosferze przemierzaliśmy szlaki dziewiczych jeszcze wtedy Bieszczadów, Gorców, Pienin i naszego Beskidu Sądeckiego. Do dziś pozostała zaszczepiona mi miłość do gór, do podziwiania piękna krajobrazu i natury. Te właśnie wrażenia chciałem utrwalić na zdjęciach – tak zrodziła się  fotograficzna pasja.” (…)

„Fotografowanie tak zwane „świadome” zaczęło się niespodziewanie po wygraniu konkursu w nowosądeckim PTTK w 2003 roku.  Zdjęcia zamieszczone na wystawie to plon fotograficznych wędrówek po Sądecczyźnie, z okresu ostatnich dwóch lat. Szczególnie ulubionymi przeze mnie  porami dnia – wczesnym porankiem i późnym wieczorem. W latach 2003 do 2020 brałem udział w konkursach fotograficznych, zdjęcia były prezentowane na indywidualnych i zbiorowych wystawach jak również publikowane w prasie krajowej i zagranicznej.”

Janusz Wańczyk