28.09. 1999
Janusz Bałdyga

1999. 09. 28.

Janusz Bałdyga

Nowosądecka Mała Galeria

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom w 1979 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego, aneks w pracowni prof. Romana Owidzkiego. Współzałożyciel i członek grupy twórczej „Pracownia”. Od 1976 roku jest członkiem Akademii Ruchu. Od 2009 roku wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Janusz Bałdyga zajmuje się przede wszystkim obiektem i działaniami typu performance. Przez wiele lat wypracował swój oryginalny charakter tych wypowiedzi artystycznych, w których konsekwentnie redukuje język i środki artykulacji, kreatywnie wykorzystując proste elementy tj. deska, gwoździe, linki, woda, tkanina, szkło i tworzy z nich elementarne struktury – linię, okrąg, prostokąt, punkt.

Janusz Bałdyga – performance w ramach VII Małego Festiwalu Form Artystycznych