21.11. 2019
Jan Tutaj

21. 11. 2019

Nowosądecka Mała Galeria

Jan Tutaj

Jan Tutaj ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. W latach 1989–1994 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Prorektor ds. studenckich w kadencji 2016–2020, a od 2020 dziekan Wydziału Rzeźby. 21 września 2020 otrzymał tytuł profesora.

Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem. Autor Pomnika Synom Ziemi Sanockiej Poległym i Pomordowanym za Polskę w Sanoku oraz Pomnika Jana Matejki w Krakowie. W 2016 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.