26.09. 2002
Jan Pamuła

06.09.2023

Nowosądecka Mała Galeria

Jan Pamuła

Jan Pamuła – polski grafik, profesor sztuk plastycznych.

W latach 1961–1968 studiował malarstwo i grafikę na krakowskiej ASP. W 1967 kształcił się w Paryżu w École nationale supérieure des beaux-arts. W 1992 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Zawodowo był związany z macierzystą uczelnią, gdzie w 1996 doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Sztuk Wizualnych. W latach 90. pracował także w New York Institute of Technology jako stypendysta Programu Fulbrighta, wykładał również na Politechnice Częstochowskiej. Od 1996 do 2002 pełnił funkcję prorektora ASP w Krakowie. W latach 2002–2008 przed dwie kadencje zajmował stanowisko rektora tej uczelni.