06.10. 1998
Grzegorz Kowalski

06.10.1998

Nowosądecka Mała Galeria

Grzegorz Kowalski

Artysta urodził się 10 stycznia 1942 roku w Warszawie. W 1959-1965 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w Pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza i prof. Oskara Hansena. W 1995 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem i podjął pracę pedagogiczną w ASP. W 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, 1996 – profesora zwyczajnego.

Grzegorz Kowalski ukształtował się w kręgu oddziaływania teorii Formy Otwartej Oskara Hansena. W pierwszym okresie twórczości działał w szerokim wówczas ruchu sympozjów i plenerów awangardowych o programie zarówno badawczym, jak i społecznym. (m.in. Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach 1955, II Biennale Form Przestrzennych w Elblągu 1967, międzynarodowe sympozjum rzeźby podczas Olimpiady w Meksyku 1968, sympozjum Wrocław “70”)

Indywidualnie debiutował w 1968 toku instalacją pt. “Kieszeń” w Galerii Foksal w Warszawie. W 1970-71 przebywał na stypendium w USA.

Drugi okres twórczości Kowalskiego związany jest w swym głównym z kręgiem galerii Repassage. Prace tego okresu dzielą się na dwa rodzaje. Pierwsze – przyjmujące postać fotograficznych tableaux – relacjonowały działania interpersonalne lub ich projekty: “Kompozycja horyzontalna” (od 1972), seria “przedmiotów fotograficznych” (1972 – 1974), “Buty” (1975), “Krzesło” (1974 – 1975). Drugie były akcjami sensu stricto: “Odbitka” (1977), “Kompilacja” (1977), “Trawa” (1978), “Ludzie/Zwierzęta” (1978), “Czy mógłbyś i/lub chciałbyś potraktować mnie jako przedmiot? (1979), “Czy chciałbyś wrócić do łona matki? (1981 – 1987). Zarówno w pierwszych jak i drugich zaproszeni uczestnicy byli przez artystę włączani w obręb dzieła na praach partnera.