20.10. 1994
Ewa Harsdorf

20.10.1994

Mała Galeria MOK

Ewa Harsdorf – “Z procy Dawida”

Ewa Harsdorf urodziła się 14 kwietnia 1910 roku w Zielonej – polska malarka, graficzka i organizatorka kulturalna związana z Nowym Sączem.

Harcmistrzyni ZHP, żołnierz konspiracji. W Zielonej przeżyła rewolucję bolszewicką i I wojnę światową. Wraz z rodziną została zmuszona uciekać z Kresów w obawie przed represjami. W Nowym Sączu mieszkała od 1920 roku. Lekcje rysunku pobierała u Bolesława Barbackiego. Absolwentka Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Była nauczycielką wychowania plastycznego w szkołach średnich. Podczas okupacji jako instruktorka harcerska ps. „Słoneczna Dziewczyna” w organizacji „Białego Orła – Resurectio” i ZWZ. Od maja 1940 roku więziona przez 7 tygodni przez Gestapo.

Współzałożycielka ZPAP w Nowym Sączu. Od 1955 roku przez 20 lat prowadziła amatorski zespół plastyczny przy Domu Kultury Kolejarza i była scenografem teatru Robotniczego im. B. Barbackiego. Artystka uprawiała malarstwo sztalugowe, techniki kolażu, grafikę oraz polichromię.
Zmarła 12 maja 1999 w Nowym Sączu.
1. Ewa Harsdorf, plakat: opracowanie graficzne: Alicja Hebda, Andrzej Szarek

Zdjęcia z archiwum Małej Galerii MOK w Nowym Sączu

Wystawa Pani Ewy Harsdorf  1994 rok