22.02. 2023
Paweł Wyborski “Obrazy mają oczy” – malarstwo