23.05. 2023
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy „Rycerskość wieśniacza”