11.03. 2024
Dzień Kobiet z Nowosądecką Małą Galerią i Dobrym Tygodnikiem Sądeckim.