18.10. 2022
„Czytanie wody: Wisła” – Aktywistyczny, sportowy, poetycki i wizualny gest dla przyszłości.