13.09. 2021
Anna Szyjkowska – Piotrowska WSPÓŁCZESNA METAMORFICZNOŚĆ – wykład