30.05. 2023
Małgorzata Lebda – Rezydencje Literackie w Nowosądeckiej Małej Galerii