04.09. 2001
Bogusław Schaeffer

04.09.2001

Nowosądecka Mała Galeria

Bogusław Schaeffer i Andrzej Rzymkowski

Inauguracja IX Małego Festiwalu Form Artystycznych

Światowe prawykonania dwóch kompozycji Bogusława Schaeffera, były mocnym akcentem inaugurującym IX Małego Festiwalu Form Artystycznych w Nowosądeckiej Małej Galerii. Najlepszą scenerią dla oryginalnych dźwięków były fascynujące grafiki autorstwa Bogusława Schaeffera

Bogusław Julian Schaeffer urodził się 6 czerwca 1929 we Lwowie – był polskim muzykologiem, kompozytorem, krytykiem muzycznym, dramaturgiem, grafikiem i pedagogiem, autorem szeregu monografii i artykułów poświęconych muzyce współczesnej i historii muzyki.

Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Był dziennikarzem Polskiego Radia w Krakowie. Od 1963 roku wykładał kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, w austriackim Salzburgu, holenderskim Middelburgu i w angielskim Yorku. Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia.

Artysta zmarł 1 lipca 2019 roku w Salzburgu.

Andrzej Rzymkowski – polski saksofonista, polski muzyk klasyczny, kameralista, pedagog, profesor doktor habilitowany sztuki muzycznej, pracownik katedry instrumentów dętych, perkusji i akordeonu i kierownik katedry instrumentów dętych blaszanych Akademii muzycznej w Krakowie, założyciel Lubelskiego Laboratorium Muzycznego, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Saksofonowego, honorowy członek Stowarzyszenia ARDESA (Arbeitsgemeinschaft Deutsche Saxophonisten e.V.).