22.02. 2023
Anna Szyjkowska-Piotrowska
Nie możesz patrzeć jak rośliny umierają.
Biografia fragmentaryczno-oniryczna

Wystawiam zdanie: Nie możesz patrzeć jak rośliny umierają.

Jest to zdanie z mojego snu. Zdanie mną wstrząsnęło. Z jego powodu fragmenty mojego życia ustawiłam w zielnik. Pokazuję je poprzez slajdy tekstu, tworzącego obrazy i poprzez zdjęcia. Formy ekspresji łączą się ze sobą i przenikają.

Wystawa jest radykalnym gestem przekroczenia granicy pomiędzy rzeczywistością, snem, śmiercią i sztuką, to performatywna intensyfikacja miejsca, gdzie się stykają.

Bo wszystko rozgrywa się pomiędzy.

Anna Szyjkowska-Piotrowska