19.05. 2016
Anna Kowalska Szewczyk

19. 05. 2015

Nowosądecka Mała Galeria

Anna Kowalska Szewczyk

Studiowała w latach 1977-1982 we wrocławskiej PWSSP, obecnie ASP. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa uzyskała w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego oraz w pracowni malarstwa w architekturze prof. Mieczysława Zdanowicza. Od 1982 jest zatrudniona w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, aktualnie na stanowisku profesora, gdzie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.

Anna Kowalska Szewczyk zrealizowała m.in. takie cykle malarskie, jak: FabrycznaPejzaż kultowyPraformyTrofea. Jest również kuratorem wielu wystaw, a ostatnio projektu artystycznego Silesium. Brała udział w ponad osiemdziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

1. Anna Kowalska Szewczyk - podpis na ścianie Galerii