27.10. 2001
Andrzej Szarek “Jego Wina”

27.10.2001

Nowosądecka Mała Galeria

IX Mały Festiwal Form Artystycznych

Andrzej Szarek “Jego wina” – wernisaż wystawy rzeźby

Andrzej Szarek urodził się w 1958 roku w Nowym Sączu. W latach 1974-79 był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Pięknych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni prof. Jana Kucza w 1985 r.

Zrealizował ponad 30 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych m.in. Wokół Rzeźby Lat 70 i 80 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Fidem w British Muzeum w Londynie, wystawie Rzeźby Polskiej w Galerii ZPAP w Warszawie.

 

W latach 1985-90 prezentował rzeźby z grupą “kim jesteś” na 14 wystawach. Realizuje rzeźby monumentalne od 3 cm do 8 m. Oprócz rzeźby tworzy “RYSUNY’ – dojrzałe formy rysunku. Zrealizował ponad 50 akcji artystycznych, Procesji i happeningów m.in. w Nowym Sączu, Zakopanem, Presovie – Słowacja, Krośnie, Częstochowie, Warszawie, Orońsku – CRP i Krakowie. “Człowiek Roku” 96′ w plebiscycie Gazety Krakowskiej za działalność artystyczną.

Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych otrzymał w 2005 r. Od 2000 roku Członek Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od 1990 do 2020 Opiekun artystyczny Nowosądeckiej Małej Galerii.