21.09. 2000
Andrzej Szarek happening “Kody Czasu”

21.09.2000

Nowosądecka Mała Galeria

Andrzej Szarek