16.09. 2002
Andrzej Szarek “Cultus Terrae”

16.09.2002

Andrzej Szarek – akcja artystyczna “Cultus Terrae”

Nowosądecka Mała Galeria

Akcja artystyczna “Cultus Terrae” trwała od 16 do 21 września 2002 roku. Przed Nowosądeckim ratuszem na trzech arach betonu, rozplantowano ziemię którą zapłodniono ziarnem.

“Cultus Terrae” – uprawa ziemi jest procesem podobnym do pielęgnowania, wychowywania i kształcenia człowieka. Symboliczna uprawa na Sądeckim rynku ma uświadomić ludziom ich odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Akcja zrealizowana została w ramach X Małego Festiwalu Form Artystycznych.