18.09. 1999
Andrzej Szarek “Capstrzyk Pod Czeską Kaczką” – happening

18.09.1999

Nowosądecka Mała Galeria

Andrzej Szarek