26.09. 1995
Andrzej Szarek

1995.09.26

Mała Galeria

Nowosądeckiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Andrzej Szarek

Andrzej Szarek

“Niebieski Konwój”

 -happening w ramach III Małego Festiwalu Form Artystycznych

26.09.1995 rok

Andrzej Szarek

– wernisaż wystawy plakatu i rzeźby

w ramach III Małego Festiwalu Form Artystycznych 

26 września 1995 rok

1. Fot. Piotr Droździk, projekt. Andrzej Szarek