07.03. 1998
Aleksander Pieniek

1998. 03. 07

Nowosądecka Mała Galeria

Aleksander Fraj

(Aleksander Pieniek)

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa w pracowniach u profesorów Jonasza Sterna i Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w 1977 roku. Zrealizował kilka wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m.in. we Włoszech, Japonii i byłej Jugosławii. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, działaniami przestrzennymi oraz rysunkiem satyrycznym.

Jego malarstwo określane bywa jako maleFrei, a działalność graficzna jako ersatzgrafica. Współpracował z wydawnictwami i redakcjami gazet codziennych oraz periodyków ilustrowanych.