22.11. 2023
Recital Skrzypcowy “W kręgu muzyki polskiej…”
Katarzyna Makowska

Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu prof. Moniki Sikorskiej-Wojtachy oraz w klasie kameralistyki prof. Urszuli Bożek-Musialskiej. Po studiach kontynuowała naukę w zakresie muzyki kameralnej w Scuola Superiore di Musica da Camera del Trio di Trieste w Trieście oraz w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. W latach 1993-2000 była członkiem tria fortepianowego Lutosławski-Trio, z którym prowadziła ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą oraz doskonaliła swe umiejętności na kursach muzyki kameralnej prowadzonych między innymi przez Izaaka Sterna, Yo-Yo-Ma, Yefima Bronfmana, Emanuela Axa. W latach 1990-2000 pracowała jako pianista-korepetytor w sekcji skrzypiec Państwowego Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach, a w latach 2008-2019 w sekcji śpiewu solowego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach. Od roku 1990 jest związana z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach pracując jako korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz jako pianista-akompaniator na Wydziale Instrumentalnym (od 2005 roku). Bierze czynny udział w wielu krajowych i międzynarodowych kursach muzycznych (Łańcut, Żagań, Krynica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lusławice, Katowice) współpracując z wybitnymi solistami wokalistami: Teresą Żylis-Gara, Urszulą Trawińską-Moroz, Agatą Młynarską, Olgą Pasiecznik, Izabelą Kłosińską, Danielem Weeks, Bogdanem Makalem, Eugeniuszem Sąsiadkiem, Heleną Zubanovich, Mariuszem Kwietniem, Piotrem Beczałą a także instrumentalistami: Jeroen Reuling’iem, Simonem Cartlege, Bogusławem Furtokiem, Sławomirem Grendą, Janem Kotulą, Piotrem Tarcholikiem, Agnieszką Maruchą, Jakubem Waszczeniukiem, Januszem Wawrowskim. W uznaniu za artystyczny wkład w występy konkursowe solistów, jako pianista-akompaniator otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach zarówno wokalnych jak i instrumentalnych (Nowy Sącz, Trnava, Warszawa, Łódź, Petersburg, Olsztyn, Wrocław, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Poznań, Kowalewo Pomorskie, Banska Bystřica, Kutna Hora, Vrable), a liczne grono studentów i absolwentów znalazło się w gronie laureatów tych konkursów. Obecnie, prócz działalności dydaktycznej na macierzystej Uczelni i pełnienia funkcji prodziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego, prowadzi ożywioną działalność koncertową jako pianistka-kameralistka zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Adam Mokrus

Skrzypek, kameralista, pedagog i dyrygent. Studia w latach 1997-2002 ukończył z wynikiem celującym w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec prof. Pawła Puczka i prof. Beaty Warykiewicz-Siwy. Swoje umiejętności wiolinistyczne doskonalił podczas studiów podyplomowych pod kierunkiem prof. Piotra Pławnera, a także w ramach kursów mistrzowskiej interpretacji prowadzonych przez prof. Konstantego Andrzeja Kulkę, prof. Stefana Kamasę i prof. Romana Jabłońskiego w Gdańsku, gdzie otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika. W ramach bogatej działalności solistyczno-kameralnej występował wielokrotnie w kraju i za granicą (Chiny, Belgia, Francja, Holandia, Korea Południowa, Litwa, Niemcy, Ukraina i Włochy); jako solista występował m.in. z orkiestrami symfonicznymi: Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Rybnickiej, Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, jak również z Polską Filharmonią Kameralną Sopot i Tarnowską Orkiestrą Kameralną. Do najważniejszych doświadczeń artystycznych należą koncerty jako solista wraz z Konstantym Andrzejem Kulką (Częstochowa, Gdańsk, Rybnik). Ponadto w latach 2003- 2009 pełnił funkcję koncertmistrza orkiestry symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej. Obok aktywności artystycznej zajmuje się działalnością pedagogiczną zatrudniony na stanowisku adiunkta doktora habilitowanego w katowickiej Akademii Muzycznej, a także jako nauczyciel dyplomowany w szkołach muzycznych I i II stopnia w Rybniku i Katowicach. Wielokrotnie prowadził warsztaty w ramach kursów mistrzowskiej interpretacji (Bałoszyce, Krzyżowa, Kudowa Zdrój, Nowy Sącz, Wadowice) oraz brał udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów skrzypcowych (Poznań, Rybnik, Zielona Góra).

W 2013 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto prowadzi również działalność dyrygencką – w 2018 roku ukończył studia w macierzystej uczelni na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Mirosława Jacka Błaszczyka. W okresie studiów zadyrygował orkiestrą symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach, a także jako asystent dyrygenta brał udział w przedstawieniu opery „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusa Mozarta realizowanym w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2019 roku podjął współpracę z Operą Śląską w Bytomiu podczas realizacji premier oper „Flis” (kierownictwo muzyczne) i „Verbum nobile” (współpraca muzyczna) Stanisława Moniuszki. W 2020 roku w Operze Krakowskiej uczestniczył w przygotowaniach premiery operetki „Orfeusz w piekle” Jacquesa Offenbacha (współpraca muzyczna), a także prowadził spektakle „Toski” Giacomo Pucciniego.